Svar på kommentar

Sofia:
Kan du inte svara på en gravidlista 😄

Svar:
Absolut kan jag göra en gravidlista! Ska kolla upp några frågor som jag tycker passar så kommer det en gravidlista! 😄